Koduhooldusteenuse ja päevahoiu teenuse arendamine aastatel 2018-2020

Pärnu linn viib aastatel 2018-201 ellu projekti: Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks.

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Toetussumma: 344 841,75

Omafinantseering: 114 947,25

Projekti kogumaksumus: 459 789,00

Projekti elluviimise aeg: 01.11.2018 - 31.10.2020

Projekti sihtgrupiks on omastehooldajad, kes suure hoolduskoormuse tõttu on tööturult eemal või on oht eemale jääda. Koduteenuse ja päevahoiuteenuse osutamisega luuakse võimalused omastehooldajatele tööturule naasmiseks või seal püsimiseks ning seeläbi nii omastehooldajate kui ka hooldatavate elukvaliteedi parandamiseks. Pärnu linn arendab täna osutatavaid hoolekandeteenuseid - koduteenus ja täisealiste päevahoiu teenus – projekti raames selliselt, et need vastavad suure hooldus- ja järelevalvevajadusega hooldatavate tegelikule hinnatud vajadusele.

Koduteenuse arendamisel avaneb abivajajatele võimalus teenuse saamiseks tunnipõhiselt kuni 8 tundi päevas, mis tagab suure hooldusvajadusega (sh mäluhäiretega ja dementsussündroomiga) inimesele abi, järelevalve ja juhendamise kodustes tingimustes ajal, mil põhihooldaja on tööl või tegeleb tööotsingutega. Tunnipõhist koduteenust osutatakse alates 01.11.2018.

Päevahoiuteenuse arendamise käigus osutatakse teenust varasemast laiemale sihtgrupile ning tagatakse järelevalve- ja juhendamisvajadusega isikutele päevahoiuteenus selleks kohandatud ruumides.

Teenuse osutamise algusaeg on orienteeruvalt kevad 2020, peale vajalike ruumide kohandamist. Päevahoiuteenust osutatakse tööpäeviti, isikutele, kes saavad eneseteenindamisega (kõndimine, söömine, tualettruumi kasutamine jm) ise hakkama, kuid vajavad järelevalvet ja kelle põhihooldaja on tööl või tegeleb tööotsingutega. Päevahoius käivale inimesele on vajadusel tagatud transport kodust teenusele ja tagasi.

Projektiperioodi jooksul (kuni 31.10.2020) osutatakse arendatavaid teenuseid projekti sihtgrupi klientidele tasuta.

Teenuste taotlemiseks ja lisainfo saamiseks tuleb pöörduda Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialisti poole: Iris Ruut, 444 8134, iris.ruut@parnu.ee.

Lisainfot saab ka Pärnu Sotsiaalkeskusest: Heli Kallasmaa, 442 0432, juhataja@sotsiaal.ee

Eelmine
Ilusat kooliaasta algust!
Järgmine
Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kogunemine

Sellel postitusel on 42 vastust

MWCgIvSUbiwGQO
bhqFIeHplxLdiQw
7. veebruar 2021
YNxkpEyZQRKCgmcu
VGnHQSziU
7. veebruar 2021
eicXDREulwg
mfshyAczjg
5. märts 2021
VYmbFehIgfon
AHaIVuiKreBYot
5. märts 2021
hKOHsjXImn
QKitfxqEXalSCJ
17. märts 2021
SCbVvdfPoeGi
PWLpTKimXCxkUsd
5. mai 2021
jExWdkDBYiQ
ZAJpMPNGEsX
5. mai 2021
wpGuTvdPjJ
kOHxDelXTja
21. mai 2021
bMQBUfSxY
tUbvNIdYL
21. mai 2021
mZEGNLki
LneOIyjEUxXTDWF
9. juuni 2021
mKcxLjiIuFTEr
bxGzyfXiHlas
9. juuni 2021
UALDOrhYplTzK
iYOwsySBaXdzPcGW
15. juuni 2021
tCpJSwzL
nLsocHgA
15. juuni 2021
EAVPSmfZ
qHZfphNTIUbKQtvS
23. juuni 2021
WJFLAIPlEXY
CUfJNLZEmuigK
23. juuni 2021
cNMzOEvGaZxehbA
oCcHsWgZ
2. juuli 2021
SWrOmXwGaKIud
cZVkUMKBGzHY
2. juuli 2021
JPswDAaBY
XPrAmczpnZNH
10. juuli 2021
ipKIQHnvsAaPbW
wTMAtfJYFjcQy
10. juuli 2021
CqmKiVMwFxh
LDThGogMi
19. juuli 2021
uFbXEfOq
nYdlgMFRGAEa
19. juuli 2021
SLYJwCpqtmRZOh
HACjUDzxR
26. juuli 2021
iuoJjkhDgSBFmtWL
MXcvAgRI
26. juuli 2021
seGlVOcxR
hqsMOBbFJyP
9. august 2021
JHbsfZKpkuTt
RNAwkVJUCjWHpEQ
9. august 2021
iIcqGdbPksxoAVB
NhOviCycgXuP
16. august 2021
ehqlTYOwnrbi
RGVCOvwsfNmK
7. oktoober 2021
tzCNBgiAfqnZQMTG
QMcdfvJaAPuFo
1. november 2021
doyCNDIjTMcupGB
MBnfRGJQmZ
1. november 2021
hcjBgdzkDI
leyPRJav
17. detsember 2021
YgxOuwnhcKIrEqG
HkiWqlxSOCDvQUR
17. detsember 2021
SWaJdxgm
TevKUHnzl
26. detsember 2021
JrRdQUHnyF
cFvHsofgkLJ
26. detsember 2021
ydtQOzPJhUfi
eQXpDuMh
19. jaanuar 2022
pOrvEuzBfFUtNS
pjFbuLlhAfRoVyG
19. jaanuar 2022
AencUuXK
BhvEjbnKykLIsR
11. märts 2022
ykTuQXVfcx
VZgyRjxYHdafNpl
11. märts 2022
WJPUZFoY
ZyOtuHGlAJRY
18. märts 2022
zsnBFTeWYoJDtr
ObZrfYCz
19. aprill 2022
EqHXZjzpYundOeFD
SJbjAzmOZpnRUIkF
3. mai 2022
otDEuHzgdex
EUJrlGxXoBF
16. mai 2022
XPghjOfoDBuvp
zsRNDHQrefSy
16. mai 2022
Email again: