Teenused Audru osavalla elanikule

Alates 1. jaanuarist 2018 osutab Pärnu Sotsiaalkeskus sotsiaalteenuseid Audru osavalla elanikele.
Osutatavad teenused.

KODUTEENUS

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

TUGIISIKU TEENUS

IGAPÄEVALEU TOETAMISE TEENUS AUDRU PÄEVAKESKUSES

Kõiki teenuseid osutatakse Audru vallavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel (v.a. riiklik erihoolekandeteenus) ja 2017. aastal kehtinud hindadega.

Teenuseid osutavad samad sotsiaaltöötajad.

Pärnu Sotsiaalkeskus teeb teenuste osutamiseks Audru osavalla elanikele koostööd kohapeal töötavate Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistidega.

Teenuse saajate esmasteks kontaktisikuteks, kelle poole küsimuste ja probleemidega pöörduda on:
Karene Lainela (sotsiaalkonsultant):  447 2785; karene.lainela@parnu.ee 
Sirje Järvet (lastekaitsespetsialist): 447 2782; sirje.jarvet@parnu.ee 

Alati võib pöörduda - Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja - 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee 
Eelmine
Tunnustati Pärnu linna sotsiaalvaldkonna tegijaid
Järgmine
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: