Sotsiaaltransport

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"

Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega 24. mai 2018 nr 20

Teenuse taotlemine

Juhul, kui puudega inimene ei ole veel, teenuse saajate nimekirjas, aga teenus on tema igapäevaeluks vajalik, peab isik, tema volitatud esindaja või seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isik, eestkostja, hooldaja või sotsiaaltöötaja pöörduma teenuse taotlemiseks Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialisti poole, telefon 444 8128
Avahooldusspetsialistile on vajalik esitada teenuse soovija nimi, isikukood ja andmed Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme ning abivahendi kasutamise kohta.

Transpordi tellimine

Tööpäevadel kl 8-15
442 5769; 5880 0893
transport@sotsiaal.ee 

Tähelepanu!

  • Tegemist ei ole taksoteenusega. Kindlasti on vajalik sõidu ette tellimine nii varakult, kui võimalik!
  • Sõitudeks väljaspoole Pärnu linna piire, Pärnumaa siseselt, palume võimalusel tellida transport vähemalt 10 päeva ette.
  • Sõitudeks kaugemale - Tallinn, Tartu, Haapsalu jm - palume tellida transport ette vähemalt 2 nädalat!
OLEME TEILE VARAKULT TEHTUD TELLIMUSE EEST TÄNULIKUD!

Teenuse sisu

  • Teenuse käigus tagatakse teenuse saajatele nende kõrvalabi vajadusest lähtuvalt kohandatud sõiduki kasutamise võimalus tööle või kooli jõudmiseks ning teiste avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks esmaspäevast pühapäevani reeglina ajavahemikus 8.00-20.00.
  • Teenusega kaasneb sõidukijuhi poolt kliendi abistamine tema kodu välisukselt sõidukisse sisenemisel, vajadusel turvavööde kinnitamisel ning lähtekohta jõudmisel sõidukist väljumisel kuni lähtekoha välisukseni saatmine.
  • Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal ja tema ühel saatjal
  • Teenuse kasutamise õigus on teenuse saajal kuni Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpuni. Puude raskusastme pikendamisel teavitab teenuse saaja Pärnu Sotsiaalkeskuse transpordikorraldajat uuest Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude kehtivusajast.


Teenuse hind


0,30 - sõitjaga läbitud kilomeetri hind

0,50 - sõidualustuse tasu
1,00 - trepironija kasutamine (1 korrus)
10,00 - ootetund sõitudel väljaspool Pärnut (kui juht peab klienti ootama)

NB! Trepironija teenus on seotud transporditeenusega s.t. kui sõita soovija elab kortermajas ning kasutab ratastooli, toob klienditeenindaja autosse minemiseks ta trepist trepironijaga alla.