Koduteenused Audru osavalla elanikule

Koduteenuseid Audru osavalla elanikele osutab Pärnu Sotsiaalkeskus.
Teenuseid osutatakse Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

Koduhooldusteenustele kehtivad alates 01.03.2020 Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnad.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks:

  • toidukaupadega, ravimitega ja invaabitarvetega varustamine;
  • abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel;
  • teenuse saaja eluruumi esmane koristamine;
  • saatmine arsti juures käimisel ja asjaajamisel ametiasutustes;
  • pesemine kodus;
  • hügieenitoimengute teostamine sh mähkmete vahetamine, söötmine jms;
  • muu asjaajamine.

Koduhooldustöötajad osutavad Audru osavalla elanikele ka sotsiaaltransporditeenust.

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Koduhooldustöötaja poolt osutatud sotsiaaltransporditeenuse maksumus on sõidetud kilomeetri kohta 0,15 eurot.

Pärnu Sotsiaalkeskuse eriotstarbelise sõidukiga osutatud sotsiaaltrasporditeenusele kehtivad Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud sotsiaaltranspodi hinnad:

0,30 - sõitjaga läbitud kilomeetri hind
0,50 - sõidualustuse tasu
1,00 - trepironija kasutamine (1 korrus)
10,00 - ootetund sõitudel väljaspool Pärnut (kui juht peab klienti ootama)

Küsimuste korral palume kindlasti võtta kontakti:
Katrn Kalda, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant -  447 2785;  katrin.kalda@parnu.ee 
Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja - 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee