Koduteenused Audru osavalla elanikule

Koduteenuseid Audru osavalla elanikele osutab Pärnu Sotsiaalkeskus.
Teenuseid osutatakse Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

Koduhooldusteenustele kehtivad alates 01.03.2020 Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnad.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks:

  • toidukaupadega, ravimitega ja invaabitarvetega varustamine;
  • abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel;
  • teenuse saaja eluruumi esmane koristamine;
  • saatmine arsti juures käimisel ja asjaajamisel ametiasutustes;
  • pesemine kodus;
  • hügieenitoimengute teostamine sh mähkmete vahetamine, söötmine jms;
  • transpordi korraldamine;
  • muu asjaajamine.

Küsimuste korral palume võtta kontakti:
Brigitta Vainola, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant -  444 8176;  brigitta.vainola@parnu.ee
Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja - 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee