Koduteenused Paikuse osavalla elanikule

Koduteenuseid Paikuse osavalla elanikele osutab Pärnu Sotsiaalkeskuse Paikuse Päevakeskus.
Teenuseid osutatakse Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

Koduhooldusteenustele kehtivad Pärnu linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnad.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks:

  • toidukaupadega, ravimitega ja invaabitarvetega varustamine;
  • abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel;
  • teenuse saaja eluruumi koristamine;
  • küttepuude tuppa toomine ja kütmine;
  • saatmine arsti juures käimisel ja asjaajamisel ametiasutustes;
  • pesemine kodus;
  • hügieenitoimengute teostamine;
  • transpordi korraldamine;
  • muu asjaajamine.

Küsimuste korral palume võtta kontakti:
Sirli Sabiin, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant - 444 8155; sirli.sabiin@parnu.ee 
Tuuli-Mai Tomingas, Paikuse Päevakeskuse juht -  paevakeskus@paikuse.ee
Heli Kallasmaa, Pärnu Sotsiaalkeskuse juhataja - 512 3701; juhataja@sotsiaal.ee