Tagasiside Pärnu Linnavalitsuse projekti „Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks“ ajal osutatud koduteenusele ja ettepanekud.

Tagasiside vaatamiseks "klõpsa" pildil!

Ettepanekud teenuse kvaliteedi parandamiseks:

  • Minu isa on hetkel kõigega rahul. Ei osanud midagi paremat enam tahta.
  • Kui võimalik, siis invatranspordi teenust võiks parandada.
  • Kuna minu töö on nädalavahetustel ja tihti on ka ametialased vajalikud koolitused on nädalavahetusel vajadus vahel ka selle teenuse järgi
  • Võimalusel oleks üks hooldataval üks püsiv hooldaja.
  • Kindlasti peaks jääma sama teenuse osutaja, kes oli siiamaani.
  • Leida võimalus teenust pakkuda ka puhkepäevadel.
  • Meie oleme teenusega hetkel rahul.
  • Praegu jääb segaseks pigem teenuse mahu ja hinna vahekord. Üle 50 euro kuus on kindlasti palju.
  • Kui teenuse osutajal oleks rohkem aega kliendi jaoks.
  • Sots. töötajal võiks olla hommikuti rohkem aega tegeleda hoolealusega. Kuna aega selleks on vähe, siis kannatab ka kvaliteet.