Administraatori kohustused on:

vahendada huvi- ja harrastusringide tööd ning kultuuritegevust ja avahoolduskeskuses toi­muvaid üri­tu­si puudutavat informatsiooni avalikkusele, kaasates vajadusel teisi asutuse töö­tajaid;

vahendada asutuse poolt osutatavaid teenuseid puudutavat informatsiooni avalikkusele ja asu­tuse klientidele, kaasates vajadusel teisi asutuse töötajaid;

AMETIJUHEND