Hinnakiri

1. KODUTEENUS

  Hind Pärnu linna elanikule:
  • kellel on olemas ülalpidamiskohustusega isikud;
  • või kelle sissetulek on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär
  • või kelle omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks;
  • või kellele on linnavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust.

Soodushind Pärnu linna elanikule (tingimused):

  • kelle sissetulek on ühes kuus leibkonna liikme kohta väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär;
  • või kelle omandis ei ole kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks;
  • ja kellel ei ole ülalpidamiskohustusega isikuid või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikutel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust; 

NB!

Eluaseme esmane koristus sisaldab: elutoa vaiba puhastamine tol­mu­ime­­jaga, põrandate pe­semine, tolmu pühkimine ulatuskõrgustelt va­­badelt ho­ri­son­taal­pin­da­delt, köögi laua ja kraanikausi pu­has­ta­­mine, tualetipoti puhastamine, van­­ni või duššinurga põranda pu­­hastamine, prügikastide ja pa­be­ri­kor­vi­de tühjendamine, prü­gi­­kottide vahetamine ja prügi välja viimine.
Abistamine toiduvalmistamisel sisaldab: valmistoidu soo­­jen­da­mi­ne, köö­gi­vil­ja puhastamine ja tükeldamine, või­lei­ba­­de, kohvi ja tee val­­­mis­­­ta­mi­ne.
Kaupluses ja/ või apteegis käimine sisaldab:  tellimuse võtmine, toiduainete, ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast poest/ apteegist.
TEENUSED
ARVESTUSE ALUS
HIND
 SOODUSHIND
Kaupluses ja apteegis käimine ja/ või abivahenditega varustamine.
1 kord 6,002,00
1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) es­mane ko­ristamine (maksimaalselt 2X kuus).1 kord  15,00 5,00
2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + si­se­ko­ri­dor) esmane ko­ristamine (maksimaalselt 2X kuus). 1 kord 21,007,00 
3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + si­se­ko­ri­dor) esmane koristamine (maksimaalselt 2X kuus). 1 kord 27,00 9,00
Abistamine toidu valmistamisel ja/ või söömisel.1 kord  3,00 1,00
Toidunõude pesemine. 1 kord 1,500,50 
Prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma ko­ris­­ta­miseta) 1 kord 1,500,50 
Küttepuude tuppa toomine kuurist. 1 ahjutäis 3,00 1,00
Saatmine ametiasutuste külastamisel ja/ või arsti juures käimisel.1 kord  9,003,00 
Asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, puu­de­ast­me taot­le­mine, maksete tasumine jms) ilma inimese osalemiseta. 1 kord 6,002,00 
Abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus, vajadusel voo­­­dipesu va­­hetamine.1 kord  6,00 2,00
Mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete vahetamine ja po­ti­too­li tühjendamine.1 kord  9,003,00 
Potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta).1 kord  1,500,50 
Voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta). 
1 kord  1,500,50 
Saatmine saunas käimisel (Metsa 10 või Riia mnt 70) ja abistamine pesemisel.
1 kord 6,00 2,00 

2. ERIHOOLEKANDETEENUSED

Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses HELIN Pärnu linna elanikule E-R.1 päev tasuta  
 Igapäevaelu toetamise teenus päevakeskuses HELIN teise omavalitsuse elanikule E-R.1 päev/ 1 tund 6,55/ 0,82  
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna, omaosalus ööpäevaringsel kasutamisel (majutus, toitlustamine 3x, hügieeni- ja hooldusvahendid) E - R.1 ööpäev  12,85 
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna, omaosalus ööpäevaringsel kasutamisel (majutus, hügieeni- ja hooldusvahendid) E - R. 1 ööpäev7,00  
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna E - R päevasel ajal, ilma toitlustamiseta.
1 päev tasuta  
Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) oma osalus Pärnu linna elanikule.1 kuu 51,15  
 Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70) oma osalus teise omavalitsuse elanikule.  1 kuu 216,30 

3. PÄEVAKESKUSE ja PÄEVAHOIU TEENUSED

Päevakeskuse teenus teiste puuetega sh liikumispuudega Pärnu linna elanikule (Suur-Posti 18).
1 päev/ 1 tund tasuta  
Päevakeskuse teenus teiste puuetega sh liikumispuudega teise omavalitsuse elanikule (Suur-Posti 18). 1 päev/ 1 tund  5,50/ 0,70
 
Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus (Riia mnt 70) Pärnu linna elanikule.
1 päev/ 1 tund  10,00/ 1,25  
Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus (Riia mnt 70) teise Pärnumaa omavalitsuse elanikule.
1 päev/ 1 tund
 15,00/ 1,90 

4. TRANSPORDITEENUS RASKE- JA SÜGAVA PUUDEGA INIMESELE

1 sõitjaga läbitud sõidukilomeeter Pärnu linna elanikule. km0,30  
Sisseistumistasu (tasutakse ka ette teatamata sõidu ära jäämisel). 1 suund 0,50  
Ootetund väljaspool Pärnut sõitude puhul. 1 tund  10,00 
Trepironija kasutamine (ainult koos teenindava juhiga ja koos tõiduteenusega)  1 korrus1,00
 

5. MUUD TEENUSED PÄRNU SOTSIAALKESKUSE KLIENTIDELE

Leilisauna kasutamine Metsa t 10 või Riia mnt 70 (ettetellimisel).1 kord 2,00  
Dušši kasutamine Metsa t 10.
1 kord 1,00  
Jõusaali ja dušši kasutamine Riia mnt 70.1 kord 1,00  
Pesu pesemine ja kuivatamine Riia mnt 70 (oma pulbriga). 1 masinatäis 0,50  
Pesupesemise teenus koduteenuse klientidele (sisaldab pesu võtmist inimese kodust, pesemist, kuivatamist ja triikimist ning pestud pesu koju toomist). 1 masinatäis 3,00  
Koduteenuse klientide trepikoja pesemine korterelamus kliendi pesemistarvete ja -vahenditega kliendi koristuskorral.
 1 kord5,00  
 Isikliku abistaja teenuse omaosalustasu.1 tund0,50 0,25 

Tööalase rehabilitatsiooni hinnad.

Ruumide rendi hinnad.