Pärnu Sotsiaalkeskuse dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentide sisuga, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

DOKUMENDIREGISTER

Dokumendiotsingul dokumendiregistrist vajutage vasakul asuvas dokumendipuus otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi.
Dokumendi andmeid määratlemata vajutades klahvile Otsi avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Klahvile Otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.