Demetsuse Kompetentsikeskuse uudiskiri      nr 8

Selles uudiskirjas on fookuses õiguslikud teemad: anname ülevaate Alzheimer Europe'i raportist, mis käsitleb dementsusega inimeste kaitset. Eestkoste seadmisest ja volikirjast kirjutab jurist Tiina Mölder. TÜ doktorant Anna-Kristina Rätsep kirjutab sellest kuidas kaasata kogukond tegevuste pakkumisse dementsusega inimestele. Jätkame koolituste ülevaatega, mis on sel aastal suunatud lähedastele.  

Head lugemist!

Loe lisaks

Ilmunud on uus Sotsiaaltöö number

Sotsiaaltöö on ainulaadne erialaajakiri Eestis, mis toetab sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalset arengut ja aitab laiendada silmaringi. Ajakiri on ka praktikute foorum-häälekandja, vahendades nende seisukohti, kogemusi ja infot.
Loe lisaks