Koduhooldusteenuse ja päevahoiu teenuse arendamine aastatel 2018-2020

Pärnu linn viib aastatel 2018-201 ellu projekti: Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks.

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond

Toetussumma: 344 841,75

Omafinantseering: 114 947,25

Projekti kogumaksumus: 459 789,00

Projekti elluviimise aeg: 01.11.2018 - 31.10.2020

Loe lisaks

Ilusat kooliaasta algust!

Pärnu Sotsiaalkeskuses alustab või jätkab oma kooliteed 12 tasemeõppes õppijat!


Õppida töö ja pere kõrvalt ei ole lihtne! 

Aga me saame hakkama, sest oleme targad, vaprad ja ilusad!

Toetades üksteist ja tunnustades omaenda ning oma kaasalse püüdlusi, ei ole miski võimatu!

Edu meile kõikidele!Loe lisaks