Kontaktid

Postiaadress: Riia mnt. 70, 80010 Pärnu linn
Vabaaja keskus: Metsa 10, 80024 Pärnu linn. 442 5982; 5553 1723 paevakeskus@sotsiaal.ee
Päevakeskus liikumispuudega inimestele: Suur-Posti 18, 80018 Pärnu linn. 443 0570, 5816 4875; suurposti@sotsiaal.ee 
Paikuse Päevakeskus: Tiigi 2, Paikuse alevik, Pärnu linn.  445 5355;    paevakeskus@paikuse.ee 
Päevakeskus mäluhäiretega isikutele: Ravi 2/1, Pärnu linn. 5368 1850; ravi2paevakeskus@sotsiaal.ee 
Isikliku abistaja teenuse info: Riia mnt 70, Pärnu linn. 442 0432; 512 3701 juhataja@sotsiaal.ee 

Juhataja (Riia 70): 442 0432; 512 3701  juhataja@sotsiaal.ee 
Juhataja asetäitja (Riia 70):  442 5340; 5332 8680;   info@sotsiaal.ee
Koduteenuse juht (Metsa 10): 442 5753, 554 9356 koduteenus@sotsiaal.ee 
Sotsiaalpedagoog, tugiisiku teenuse juht: 5566 4039, tugiisik@sotsiaal.ee 

Erihoolekandeteenused

Igapäevaelu toetamine (Riia mnt 70): 442 5577, helinad@sotsiaal.ee 
Päeva- ja nädalahoid (Riia mnt 70): 58182786; paevahoid@sotsiaal.ee 
Toetatud elamine (Riia mnt 70): 5816 4875 elamine@sotsiaal.ee 
Isikukeskne teenusmudel (Riia mnt 70): 4420 432;  juhataja@sotsiaal.ee 

Rehabilitatsioooniteenuse info (Riia mnt 70): 442 5340; 5332 8680;   info@sotsiaal.ee