Üldhooldusteenus päevahoiuna

Teenuse taotlemine

Teenust osutatakse Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskuses Ravi 2/1.
Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks.
Teenus sisaldab:
  • juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  • aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
  • ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.
Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

Tasu teenuse eest

  • Päevahoiuteenuse hind Pärnu linna elanikule, 1 päev - 9,00
  • Päevahoiuteenuse hind teise omavaltsuse elanikule, 1 päev - 21,00
  • Toitlustamine päevahoiuteenusel, 1 päev - 5,00