Koduteenus

"Sotsiaalteenuste osutamise kord"    Kinnitatud Pärnu linnavolikogu määrusega nr 5 20.mai 2021 

Teenuste loetelu ja hinnad on kinnitatud Pärnu linnavalitsuse korraldusega 29.10.2020 nr 660

Teenuse taotlemine

Juhul, kui täiskasvanud inimesele on tema igapäevaelus paremaks toimetulekuks vajalik meie asutuse abi võib inimene ise, tema pereliige, eestkostja, sõber, tuttav või lihtsalt vajadust märganud inimene, pöörduda teenuse taotlemiseks sotsiaalosakonna  avahooldusspetsialisti poole, telefon 444 8128

Teenuse osutamine

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Koduteenuse alla kuuluvad tegevused:

  • poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • küttepuude tuppa toomine, kütmine;
  • abistamine toiduvalmistamisel ja söömisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- jm.asutuste külastamisel.
  • abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodus;
  • saatmine ja abistamine pesemisel ning riietumisel Metsa 10 või Riia 70 saunas;
  • hügieenitoimingud kodus (puhastamine, mähkmete vahetamine jms).
Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Katrin Siim, koduteenuse juht: 4425753, koduteenus@sotsiaal.ee