Erihoolekandeteenused iga isiku vajadustest lähtuvalt!

Pärnu Sotsiaalkeskus osaleb aastatel 2020 - 2021 Pärnu linnavalitsuse poolt elluviidavas pilootprojektis "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".
Pilootprojekti eesmärgiks on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Teenuse juhtumikorraldaja: 444 8121 (Liisa Saks, Pärnu linnavalitsus).


Pärnu linnavolikogu määrusega  nr 5 20.05.2021 võeti vastu uuendatud "Sotsiaalteenuste osutamise kord".
Vaata, mis on uut!

Koduhooldusteenuse ja päevahoiu teenuse arendamine aastatel 2018-2020
Pärnu Sotsiaalkeskuse päevakeskus mäluhäiretega inimestele on avatud!

Väike hubane majake Ravi 2 Pärnu Haigla Õendus-Hoolduskeskuse hoovil toredate ja sõbralike töötajatega.
Päevakeskuses käimise vajadusest ning soovist saab teada anda Pärnu linnavalitsusse, eakate hoolekande peaspetsialistile, telefonil 444 8134 või e-posti aadressile iris.ruut@parnu.ee
Küsida võib alati ka telefonilt 4420 432 (Pärnu Sotsiaalkeskus) või
5368 1850 (Päevakeskus Ravi 2)
Päevakeskuse avamist on toetanud EL Sotsiaalfond ja Pärnu linnavalitsus.TAGASISIDE


Teie ettepanekud, kommentaarid ja asjakohane kriitika jm on alati oodatud!
Ära häbene seda meile edastamast, kuidas muidu me teada saame, mis hästi - mis halvasti.
Ja kui me ei tea, ei saa me ka midagi muuta!
Ka positiivne tagasiside on oodatud - kiida, kui oleme kiitust väärt!
AITÄH!