Koristaja on kohustatud:

 1. hooldama igapäevaselt põrandapindu vastavalt erinevate põrandakatete materjalide puhastamise nõuetele;
 2. puhastama igapäevaselt tolmuimejaga porimatid;
 3. võtma iga päev tolmu (vajadusel niiske puhastus) töölaudadelt, toolidelt, aknalaudadelt, kappidelt riiulitelt, uksepiitadelt, arvutitelt, kelladelt, telefonidelt, elektrilülititelt, elektripistikutelt, põrandaliistudelt, radiaatoritelt, ventilatsiooniavadelt jm;
 4. puhastama iga päev (või vastavalt vajadusele) peeglid ja ukseklaasid;
 5. tühjendama iga päev prügikastid ja vajadusel need pesema;
 6. puhastama ja desinfitseerima tualett- ja duširuumid ning peale saunapäeva sauna leiliruumi;
 7. lisama vajadusel tualett-tarvikud: käterätikupaber, wc paber ja vedelseep;
 8. võtma tolmuimejaga tolmu riidekattega toolidelt ja II korruse kohvitoa diivanilt 1 kord nädalas;
 9. puhastama vajadusel uste, seinte, aknalaudade, töölaudade ja kööginurga määrdunud kohad;
 10. osalema koristusvahendite ja – tarvikute tellimisel, kasutama vahendeid optimaalselt;
 11. viimase töötajana majast lahkudes panema maja valve alla ja lukustama uksed;
 12. teavitama majas tema poolt avastatud tehnilistest riketest, lõhkumistest ja muudest probleemidest asutuse juhatajat koheselt nende ilmnemisel;
 13. täitma kehtestatud ohutusjuhendeid, töösisekorda ja tööandja korraldusi;
 14. kasutama tervisekahjustuste ja õnnetuste vältimiseks isikukaitsevahendeid;
 15. jälgima, et tema poolt töö tegemine või selle tagajärjed ei ohustaks töötaja enda või teiste elu, tervist ja keskkonda;
 16. kasutama tema käsutuses olevaid masinaid, seadmeid ja töövahendeid heaperemehelikult, hoidma neid alati korrasolevatena;
 17. järgima tule- ja elektriohutuse nõudeid;
 18. järgima puhastusvahendite tehnoloogilist kaarti ning kasutama koristustarvikuid ja - tehnikat vastavalt valmistaja nõuetele;
 19. täitma tööandja ühekordseid töökorraldusi.

Koristajal on õigus:

 1. nõuda vajadusel isikukaitsevahendite ja eririietuse olemasolu ning vajalikke ja korrasolevaid töövahendeid;
 2. saada asutuse võimaluse piirides vajalikku täienduskoolitust;
 3. saada puhkust puhkuseseadusega ettenähtud ulatuses ja  korras;
 4. teha ettepanekuid oma töö paremaks korraldamiseks;
 5. keelduda tööst, milleks tal puuduvad teadmised ja oskused ja mille täitmine ei kuulu tema tööülesannete hulka.

Nõuded töökohal töötajale:

 1. eesti keele oskus suhtlustasandil;
 2. kogemus töös puhastusteeninduse valdkonnas;
 3. töökus, täpsus, ausus, kohusetunne;
 4. kiire reageerimisoskus ja paindlikkus.

Tööülesannete muutmine:

Tööülesandeid muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.