Pärnu Pensionäride Liit

Pärnu Pensionäride Liidu kontor asub Pärnu Sotsiaalkeskuses, Metsa 10  (2. korrus).
Juhatuse vastuvõtuajad on: E, T, K, N  10.00 – 13.00
Telefon: 442 5751

Pärnu Pensionäride Liidu  tegevuse eesmärgiks on eakate sotsiaalne kaasatus, tervis ja toimetulek.

Peamised  tegevussuunad on:
  • luua laiemaid võimalusi eakate aktiivseks osavõtuks ühiskonna elust;
  • toetada eakate iseseisvat toimetulekut ja ligipääsu erinevatele hüvedele;
  • kutsuda ellu laiemaid valikuid vaba aja veetmiseks; organiseerida ja rakendada tööle mitmesuguseid ringe ja huvitegevust;
  • kuulata ära eakate mured ja osutada igakülgset abi eakate elu-olu korraldamisel ja probleemide lahendamisel;
  • kaitsta eakate huve, nõustada vajadusel  nii juriidiliselt kui ka sotsiaalselt, osutada abi mitmesuguste ametiasutustega suhtlemisel;
  • korraldada  riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamist, kontserte nii oma isetegevuslaste kui ka teiste tuntud artistidega;
  • otsida võimalusi materiaalsete vahendite saamiseks erinevatelt institutsioonidelt oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
  • arendada koostööd teiste piirkondade (nii meie vabariigis kui ka välismaal tegutsevate) eakate mitmesuguste ühendustega.