Pärnu Sotsiaalkeskus on asutuse eetikakoodeksi koostamisel lähtunud:
  • sotsiaaltööd reguleerivatest rahvusvahelistest (ÜRO inimõiguste üld­dek­la­rat­sioon, Euroopa sotsiaalharta) ja riiklikest (EV põhiseadus, sotsiaalhoolekande sea­dus, perekonnaseadus, kutseseadus) alusdokumentidest;
  • sotsiaalvaldkonna töötaja eetikakoodeksist (koostatud ESTA eetikakomitee poolt 2022. aastal);
  • asutuse põhiväärtustest;

EETIKAKOODEKS