Keskuse edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks ning tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab linnavalitsus juhataja ettepanekul hoolekogu.

Hoolekogu pädevuses on:
1) Keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine linnavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
2) Keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
3) Keskuse tegevuse tööplaani ja aruande ning eelarve kooskõlastamine;
4) muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.


Hoolekogu koosseis. 

 • HOOLEKOGU ESIMEES - Jaan Krinal, MTÜ Pärnumaa Tšernobõli Ühendus Gamma juhatuse esimees
 • ESIMEHE ASETÄITJA - Toomas Mihkelson, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda, tegevdirektor;
 • Viktooria Iljin, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist;
 • Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist;
 • Hele Teor, sotsiaalkeskuse hooldustöötaja;
 • Annely Ausmaa, sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoog;
 • Maire Miglai, Pärnu Pensionäride Liit, juhatuse esimees;
 • Terje Heinmets, liikumispuudega inimeste esindaja;
 • Hüüde Käevart, erihoolekande teenuse klientide esindaja;
 • Marge Massa, Audru osavalla kogukonna esindaja;
 • Urve Ott, Paikuse osavalla klientide esindaja.