Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega.


NÕUANDED SPETSIALISTI TÖÖ KERGENDAMISEKS KLIENTIDEGA, KELLEL ESINEB AGRESSIIVSET KÄITUMIST