Pärnu Sotsiaalkeskuse riskianalüüs on koostatud vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõue­te­le, mille käigus:
  1. on välja selgitatud kõik töökeskkonnas esinevad ohutegurid;
  2. on hinnatud ohutegurite mõju töötajate tervisele;
  3. on koostatud kirjalikud soovitused, milles on ettepanekud ja ennetusabinõud ter­viseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
RISKIANALÜÜS (uuendatud 2021).